Preparatiemaatregelen

Preparatiemaatregelen zijn alle maatregelen die moeten worden genomen om de (brand)veiligheid van mensen en objecten/gebouwen actief te ondersteunen. Wesotronic verzorgt daarom ook opleidingen zoals de cursus 'beheerder brandmeldinstallaties'. Daarnaast vormen service, beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties een zeer belangrijk onderdeel van het preparatief beleid. De mate van preparatie en de staat van onderhoud zijn bovendien van belang voor de verzekering.

Op www.infopuntbrandveiligheid.nl, een site beheerd door de rijksoverheid, vindt u veel onafhankelijke informatie over brandveiligheid.